Ako hrdý partner sme sa zúčastnili 17. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie All for Power Conference 2023 v Prahe. Tento ročník bol zameraný predovšetkým na vývoj česko-slovenskej energetiky z pohľadu celosvetovej spoločenskej situácie s dôrazom na rozvoj jadrových elektrární, klasických elektrární a teplární. Konferencia nám priniesla užitočné informácie z pohľadu nových príležitostí v daných segmentoch energetiky ako aj z pohľadu našej ďalšej expanzie v rámci Českej republiky.

ROEZ ako dodávateľ záložných zdrojov v MO34.

V najnovšom čísle odborného časopisu ALL FOR POWER, ktoré je venované spusteniu 3. bloku v Mochovciach, vyšiel o našej spoločnosti článok. Spoločnosť ROEZ sa ako generálny dodávateľ podieľala na dodávke a uvedení do prevádzky 2 projektov núdzových záložných zdrojov elektrickej energie.

Podieľame sa na zvyšovaní bezpečnosti Českých jadrových elektrární.

V najnovšom čísle renovovaného časopisu ALL FOR POWER vyšiel o našej spoločnosti článok. Časopis je určený predovšetkým pre strojársku odbornú verejnosť, pričom jeho nosnými témami sú články z oblasti jadrovej a uhoľnej energetiky a plynárenstva.

Podieľame sa na zvyšovaní bezpečnosti Českých jadrových elektrární.

Vážený obchodný partner, k nášmu projektu Mikro Piraňa sme spustili výzvu na predkladanie ponúk pre predmet: Kovová 3D tlač. Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe po rozkliknutí. Projekt je financovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Detaily po rozkliknutí.

 

Vážený obchodný partner, k nášmu projektu Mikro Piraňa sme spustili výzvu na predkladanie ponúk pre predmet: Otvorená chladiaca veža. Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe po rozkliknutí. Projekt je financovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Hľadáme nových kolegov pre divíziu R&D. Obe pozície sú pre Levice.

Skúsenejší kolega pre pozíciu Procesný inžinier (chemické / energetické stroje):

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356459

A jeden šikovný vývojár / konštruktér rotačných strojov:

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4355607

 

 

Hľadáme 3 nových kolegov pre divíziu R&D. Všetko sú to junior pozície, ale plánujeme postupne hľadať aj skúsenejších kolegov. Pozrite si ich, prípadne odporučte známym.

Junior business development:

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356488

Junior FEM výpočtár

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356487

Junior CFD výpočtár

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356475

Dear business partner, we have lauched a tender for our project "Mikro Piraňa": CFD mesher. Detailed specification, deadline and other requirements are given in appendix (after clicking). The project is financed under program: "SK-Innovation Business Development, Innovation and SMEs" from Norway grants and cofinanced from the Slovak Republic budget.

 

Vážený obchodný partner, k nášmu projektu Mikro Piraňa sme spustili výzvu na predkladanie ponúk pre predmet: SLS 3D tlačiareň. Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe po rozkliknutí. Projekt je financovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Vážený obchodný partner, k nášmu projektu Mikro Piraňa sme spustili výzvu na predkladanie ponúk pre predmet: Otvorená chladiaca veža radiálna <45dB(A). Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe po rozkliknutí. Projekt je financovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Vážený obchodný partner, k nášmu projektu Mikro Piraňa sme spustili výzvu na predkladanie ponúk pre predmet: Kovová 3D tlač. Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe po rozkliknutí. Projekt je financovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

VÝZVA JE UKONČENÁ, detaily po rozkliknutí.

 

Dobrý deň pani Lecká a pán Lecký,

ĎAKUJEME Vám za podporu akcie Míľa pre mamu v meste Levice. Počasie nám vyšlo a zaregistrovalo sa rekordných 2006 ľudí. 

 

Prvý júnový deň už tradične patrí deťom.

Spoločnosť ROEZ, s.r.o. je dlhoročným podporovateľom mladých talentov. 

Z excelentného tímu našich QA špecialistov, s ktorými sme úspešne zvládli náročné EPC projekty, sme vytvorili samostatnú divíziu ROEZ QA.  

Tohtoročný vianočný večierok bol trochu netradičný. Hlavnou témou boli masky.

Minulý týždeň sme sa zúčastnili konferencie All for Power Conference 2018 v Prahe.

Počas riadnej odstávky 4. výrobného bloku jadrovej elektrárne Dukovany, CZ sme úspešne zrealizovali prvú rekonštrukciu bezpečnostného systému RČA v podmienkach in-situ.

 

By TEAMBUILDING event held on 26.9.2018 in the neighborhood of NPP Mochovce we said thanks to all involved on EDGS No.1, MO34 in successful achievement of important milestones on project for their effort, cooperation and understanding difficulties of the project. With synergy already created let’s continue towards successful completion to satisfaction of the parties involved.

Motto:  Let’s create Synergy!

Modernizácia strojového parku.

Dlhodobým zámerom spoločnosti ROEZ s.r.o. je vybudovanie modernej, konkurencieschopnej firmy a to investovaním do najmodernejších technológií a do rozvoja zamestnancov ako najdôležitejších zdrojov spoločnosti. Cieľom firmy je upevnenie postavenia na domácom trhu, ako aj na zahraničných trhoch. Na dosiahnutie týchto cieľov firma rozširuje svoj strojový park o novú horizontálnu vyvrtávačku   WFT 13 CNC od výrobcu Fermat Group a.s. V máji 2018 bola podpísaná Kúpna zmluva a v súčasnej dobe prebieha budovanie špeciálnych základov pod stroj. Montáž stroja je naplánovaná na 11-12/2018, uvedenie do prevádzky na 01/2019.

Spoločnosť ROEZ podporuje množstvo kultúrnych podujatí. Ak ešte nemáte plány na víkend, strávte svoj čas s rodinou na pohybovom festivale MOVEMENT. Festival prezentuje množstvo aktivít či zaujímavých vystúpení z pohybovej kultúry.  Presvedčte sa sami dňa 23.06.2018 od 8:00 hodiny v areáli Levického hradu. Termín a program v "čítať ďalej"...

 

Dňa 07.06.2018 sa výpočtárske oddelenie RSA zúčastnilo konferencie na tému: súčiniteľ prestupu tepla medzi cca 350°C lávovým kameňom a steakom. Konferencia priniesla množstvo zaujímavých odpovedí, ktoré určite využijeme pri riešení úloh pre priemysel a energetiku.

Každodenné pracovné povinnosti nám často bránia venovať sa naplno radostiam nášho života. Prajeme si spomaliť, no deň čo deň vidíme, že čas plynie ďalej – nezastaviteľne a rýchlo. Nemusíme si to uvedomovať každou sekundou, avšak pri nepatrnom pozastavení sa nad ďalšími narodeninami našich detí sa už len usmievame nad spomienkami, aké boli malé a bezbranné, keď nám prvýkrát stisli ruku. Práve deti sú najväčšia radosť života. Áno, deti kričia a hnevajú, no chvíle, ktoré s nimi strávime, sú tými najcennejšími spomienkami. Možnosť vytvoriť si tieto vzácne spomienky sme ponúkli našim zamestnancom na každoročnom Dni detí v našej spoločnosti. Pripravili sme množstvo aktivít, a tým vytvorili priestor pre zábavu a nové zážitky. Posúďte sami.

Ctení návštevníci,

veríme, že na našej stránke nájdete množstvo zaujímavých informácií.

Chceli by sme Vám dať tiež do pozornosti dokument Informovanie o ochrane osobných údajov v spoločnosti ROEZ, s.r.o., v ktorom sa dozviete nielen ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, ale predovšetkým aj to, aké sú Vaše práva v súvislosti s touto činnosťou. 

>>> Informovanie o ochrane osobných údajov v spoločnosti ROEZ s.r.o <<<

 

ROEZ attended X International Forum ATOMEXPO-2018 organized by company ROSATOM in Sochi on May 14 - 16. ATOMEXPO is a key exhibition event in Russian nuclear industry. The Forum represents a site for discussion of various aspects of the modern nuclear power industry and areas of its further development. The list of participants includes the leaders of the world nuclear power industry, representatives of international, national and public organizations, Russian and foreign companies, key experts in nuclear area. Enjoy with us some interesting moments.

 

Dobrý deň pani Lecká,

trochu oneskorene, ale chcela by som Vám v mene všetkých dobrovoľníčok z Medulienky poďakovať za podporu a pomoc pri organizácii Míle pre mamu v tomto roku. V roku 2016 sa Míle pre mamu zúčastnilo 930 ľudí a v tomto roku to bolo 1500 ľudí! My sme nadšené a veľmi si vážime, že ste aj napriek neistému počasiu prišli a prestrihli pásku.