ROEZ ako dodávateľ záložných zdrojov v MO34.

V najnovšom čísle odborného časopisu ALL FOR POWER, ktoré je venované spusteniu 3. bloku v Mochovciach, vyšiel o našej spoločnosti článok. Spoločnosť ROEZ sa ako generálny dodávateľ podieľala na dodávke a uvedení do prevádzky 2 projektov núdzových záložných zdrojov elektrickej energie.

Podieľame sa na zvyšovaní bezpečnosti Českých jadrových elektrární.

V najnovšom čísle renovovaného časopisu ALL FOR POWER vyšiel o našej spoločnosti článok. Časopis je určený predovšetkým pre strojársku odbornú verejnosť, pričom jeho nosnými témami sú články z oblasti jadrovej a uhoľnej energetiky a plynárenstva.

Podieľame sa na zvyšovaní bezpečnosti Českých jadrových elektrární.

Vážený obchodný partner, k nášmu projektu Mikro Piraňa sme spustili výzvu na predkladanie ponúk pre predmet: Kovová 3D tlač. Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe po rozkliknutí. Projekt je financovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Detaily po rozkliknutí.

 

Vážený obchodný partner, k nášmu projektu Mikro Piraňa sme spustili výzvu na predkladanie ponúk pre predmet: Otvorená chladiaca veža. Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe po rozkliknutí. Projekt je financovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Hľadáme nových kolegov pre divíziu R&D. Obe pozície sú pre Levice.

Skúsenejší kolega pre pozíciu Procesný inžinier (chemické / energetické stroje):

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356459

A jeden šikovný vývojár / konštruktér rotačných strojov:

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4355607

 

 

Hľadáme 3 nových kolegov pre divíziu R&D. Všetko sú to junior pozície, ale plánujeme postupne hľadať aj skúsenejších kolegov. Pozrite si ich, prípadne odporučte známym.

Junior business development:

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356488

Junior FEM výpočtár

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356487

Junior CFD výpočtár

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356475

Dear business partner, we have lauched a tender for our project "Mikro Piraňa": CFD mesher. Detailed specification, deadline and other requirements are given in appendix (after clicking). The project is financed under program: "SK-Innovation Business Development, Innovation and SMEs" from Norway grants and cofinanced from the Slovak Republic budget.

 

Vážený obchodný partner, k nášmu projektu Mikro Piraňa sme spustili výzvu na predkladanie ponúk pre predmet: SLS 3D tlačiareň. Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe po rozkliknutí. Projekt je financovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Vážený obchodný partner, k nášmu projektu Mikro Piraňa sme spustili výzvu na predkladanie ponúk pre predmet: Otvorená chladiaca veža radiálna <45dB(A). Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe po rozkliknutí. Projekt je financovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Vážený obchodný partner, k nášmu projektu Mikro Piraňa sme spustili výzvu na predkladanie ponúk pre predmet: Kovová 3D tlač. Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe po rozkliknutí. Projekt je financovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

VÝZVA JE UKONČENÁ, detaily po rozkliknutí.

 

Dobrý deň pani Lecká a pán Lecký,

ĎAKUJEME Vám za podporu akcie Míľa pre mamu v meste Levice. Počasie nám vyšlo a zaregistrovalo sa rekordných 2006 ľudí. 

 

Prvý júnový deň už tradične patrí deťom.

Spoločnosť ROEZ, s.r.o. je dlhoročným podporovateľom mladých talentov. 

Z excelentného tímu našich QA špecialistov, s ktorými sme úspešne zvládli náročné EPC projekty, sme vytvorili samostatnú divíziu ROEZ QA.  

Tohtoročný vianočný večierok bol trochu netradičný. Hlavnou témou boli masky.

Minulý týždeň sme sa zúčastnili konferencie All for Power Conference 2018 v Prahe.

Počas riadnej odstávky 4. výrobného bloku jadrovej elektrárne Dukovany, CZ sme úspešne zrealizovali prvú rekonštrukciu bezpečnostného systému RČA v podmienkach in-situ.