Naša spoločnosť sa vo svojej histórii môže pochváliť celým radom projektov na výstavbe a rekonštrukcii vodných diel.

 

Aktuálne sme úspešne dokončili rekonštrukciu strojnotechnologických častí TG2 VE Trenčín (16 MW), ktorá pozostávala

z rekonštrukcie bezpečnostných rýchlouzáverov pre rýchle uzatvorenie prívodu vody na turbínu (každá o hmotnosti 2 x 19.000 kg),

podvozkov a kladiek, závesnej konštrukcie, rekonštrukcie hydraulických motorov, výmeny čerpacieho agregátu a výroby nových hrablíc.

 

Vzhľadom k robustnosti, hmotnostiam a zároveň požiadavke na presnú strojárku výrobu jednotlivých dielov vtokových zariadení bol

celý projekt veľmi náročný, na kvalitu, bezpečnú a presnú manipuláciu nielen v našom výrobnom závode, ale najmä v prostredí samotnej

vodnej elektrárne. Ďakujeme nášmu realizačnému tímu za dobre odvedenú prácu a tímu investora za skvelú súčinnosť.

trenčín