8. januára 2023 sme podporili benefičné a kultúrne podujatie ,, Objatie tónov ", ktoré sa konalo už po dvanásty krát v športovej hale v Leviciach. Zámerom bolo potešiť mentálne a zdravotne postihnuté deti z 35 zariadení Domovov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých zo západného Slovenska.

V rámci podujatia sa deti s mentálnym postihnutím mohli naučiť na pripravených workshopoch latinsko-americké zumba tance, maľovanie na ruky, enkaustiku - maľovanie horúcim voskom na papier, prútikárstvo, ozdobovanie figúrok a sadrových odliatkov.

V kultúrnej časti programu vystúpili: Spevák Michal David, Cigánsky Diabli, skupina s Hudbou Vesmírnou, Zumba Sonyes a moderátor Jožo Pročko.

 

brand objatietonov 2023 048brand objatietonov 2023 034umelci objatietonov 2023 018umelci objatietonov 2023 055ludia objatietonov 2023 034