Naša spoločnosť sa zapojila do celoslovenskej súťaže s názvom do práce na bicykli. Hlavným cieľom tejto kampane je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách, aby samosprávy vytvárali kvalitné podmienky pre túto dopravu, a takisto motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vhodné podmienky pre svojich zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. V rámci tejto kampane, ktorá trvala od 1.6.2022 do 30.6.2022 sa celkovo na bicykli zúčastnilo 14 557 súťažiacich,  4 251 tímov najazdilo 1 876 320 km a nevyprodukovalo sa tak 585 ton CO².

V rámci našej firmy sa zapojilo celkovo 21 zamestnancov, ktorí boli rozdelení do 7 tímov. Naši zamestnanci za ROEZ, spolu najazdili počas trvania tejto súťaže celkovo 455,77 km a ušetrili 91,52 kg CO².

Veľmi nás teší, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu a ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a samozrejme nášmu vedeniu, že máme vytvorené vhodné podmienky na využívanie alternatívnej dopravy na cestu do/z práce. 

Do súťaže sa zapojila spoločnosť ROEZ, s.r.o.   ako aj   ROEZ R&D, s.r.o.

 

Obchodníci  non blondies  run for the inspiration  šikuľky  sme traja  výskumníci 1  výskumníci 2