S potešením Vám oznamujeme, že pre nášho klienta ORLEN Unipetrol v Českej republike sme úspešne uviedli do prevádzky čpavkovú jednotku s kapacitou 500 ton za deň! 

Predmetom bolo dielo veľkého rozsahu pozostávajúce z návrhu a vývoja, nového reaktora (nádoby a novej vostavby ROEZ RAR-II) a kľúčových procesných a podporných častí technológie. Súčasťou diela bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, realizačná projektová dokumentácia, výrobná dokumentácia zariadení a vysokotlakových potrubí, vlastná výroba reaktora, aparátov, tvaroviek a potrubí , dodávka vysokotlakových uzatváracích a regulačných armatúr, poľnej inštrumentácie, elektro, merania a regulácie vrátane HW a SW úprav nadstavbových riadiacich systémov, stavebných prác, demontážnych a montážnych prác, izolácií, skúšok a uvedenia do prevádzky. 

Výsledkom je vyššia účinnosť prevádzky pri zachovaní pôvodných vstupných parametrov bez potreby vyvolania ďalších investícií do nadväzujúcej technológie, alebo nových offsite-ov.

Ďakujeme nášmu tímu a tímu investora za výborný výkon a skvelú koordináciu!

 

MOST 10

 

MOST 8

 

MOST 9

 

MOST 12

 

MOST 11

 

MOST 13

 

MOST 7