S potešením Vám oznamujeme, že sme úspešne zrealizovali modernizáciu hradenia v kanáloch cirkulačnej chladiacej vody pre nášho klienta ČEZ Jadrová elektráreň Temelín!

Cieľom projektu bolo zaistiť tesnosť vybraných hradidiel v kanáloch CCHV a vo vtokovom objekte čerpacej stanice predovšetkým pre dlhodobé a bezproblémové vykonávanie revízií vtokových otvorov a príslušnej technológie čerpacej stanice.

Predmetom bolo komplexné dielo pozostávajúce z návrhu, výroby, inštalácie a skúšok nových automatických hradidiel v kanáloch cirkulačnej chladiacej vody vrátane podporných častí technológie. Súčasťou diela bolo spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, výrobnej dokumentácie zariadení, vlastnej výroby elektricky ovládaných hradidiel o rozmeroch 2100x2100mm (8ks), 4200x3270mm (4 ks) a 8000x3850mm (4 ks), transportu a dodávky zariadení na stavbu, rozsiahlych stavebných prác, demontážnych a montážnych prác vrátane elektro časti a časti merania a regulácie, skúšok a uvedenia do prevádzky.

Výsledkom je kvalitne zrealizovaná modernizácia hradenia bez nutnosti fyzickej manipulácie s hradidlami a bez ďalších nevyhnutných zásahov do nadväzujúcej technológie.

Hradidlo 1

Hradidlo 2

Hradidlo 3