ROEZ ako dodávateľ záložných zdrojov v MO34.

V najnovšom čísle odborného časopisu ALL FOR POWER, ktoré je venované spusteniu 3. bloku v Mochovciach, vyšiel o našej spoločnosti článok. Spoločnosť ROEZ sa ako generálny dodávateľ podieľala na dodávke a uvedení do prevádzky 2 projektov núdzových záložných zdrojov elektrickej energie.

 Snímka 1