Spoločnosť ROEZ, s.r.o. zrealizovala inštaláciu strojno-technologickej časti projektu, vrátane výroby zariadení, čím výrazne prispela k dokončeniu prvého chemického závodu na výrobu „Rhamnolipidov“ na svete.

Pre nášho zákazníka, spoločnosť Evonik Fermas s.r.o. (člen Evonik Industries) sme realizovali rozsiahly projekt, ktorého predmetom boli nasledujúce činnosti:

  • Dokumentačná časť: spracovanie výrobnej dokumentácie, technologických postupov výroby a montáže, dokumentácie kvality, zvarovej dokumentácie, dokumentácie BOZP a PO,
  • Prefabrikácia potrubí a výroba nádob: technická príprava výroby a logistika, výrob a prefabrikácia vo výrobnom závode
  • Komplexný stavebný manažment logistika a montáž: kolóny, výmenníkov, tlakových a netlakových nádob, výmenníkov, separátorov, agitátorov, centrifúg, miešadiel, chladiacej stanice, čerpadiel, sušičiek, kompletná montáž potrubí s príslušenstvom, izolácií, náterov vrátane kompletných služieb projektového manažmentu, manažmentu stavby, kontroly kvality, BOZP a PO, vedenia skladového hospodárstva a zásobovacej logistiky, vnútro-staveniskovej dopravy a zdvíhacích zariadení
  • Skúšky a podpora pri uvádzaní do prevádzky: spracovanie plánu skúšok a uvádzania do prevádzky, výkon skúšok a podpora pri uvádzaní do prevádzky

 

Snímka1

Snímka2

Snímka3 stránska

Snímka4 stránka