Po roku sa naša spoločnosť opäť stala hlavným partnerom československej jadrovej konferencie - Nuclear Encounter 2024, ktorá sa konala v priestoroch Zámku Valeč v Českej republike. Spoločná téma rozvoja a budovania nových jadrových zdrojov v stredoeurópskom regióne, so zreteľom aj na malé modulárne reaktory, zo sebou prináša okrem iného aj otázky udržateľnosti kvalitnej vedomostnej základne a dostatočných kapacít v podobe ľudských zdrojov. Bude to výzva, ale sme v tom spolu!!

alveda nuclear encounter 2024 0083

ALVEDA NUCLEAR ENCOUNTER 2024 0005

ALVEDA NUCLEAR ENCOUNTER 2024 0098