S radosťou sme zakončili poslednú úspešnú kapitolu projektu MICRO PIRAŇA. Projekt zameraný na vývoj zariadenia na prevod tepelnej energie nízkopotenciálneho tepla na elektrickú energiu bol úspešným príkladom inovácie a technologickej excelentnosti.

Dňa 29. apríla 2024 sme s potešením privítali priemyselných partnerov, aby sme po takmer dvoch rokoch prezentovali výsledky našej práce. Diskutovali sme o technických detailoch projektu, jeho potenciáli a o tom, ako môže prispieť k udržateľnej budúcnosti.

Nakoľko bol projekt podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sme radi, že sme na konferencií mohli privítať aj zástupcov Výskumnej agentúry, ktorí nám priblížili fungovanie Nórskych grantov a finančného mechanizmu projektu.

Veríme, že náš projekt otvorí cestu k novým inováciám a príležitostiam v rôznych sektoroch a že nás čaká úspešná budúcnosť.

Konferencia banner

IMG 8945

IMG 9046

IMG 9045