Hrdo oznamujeme, že naša spoločnosť získala certifikát KTA 1401 pre návrh / plánovanie, výrobu, predaj a servis tlakových systémov a oceľových konštrukcií v Jadrovom priemysle.

Tento certifikát je uznávaný vo väčšine nemecky hovoriacich krajín a Škandinávii a je často akceptovaný aj v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Je podmienkou pre prácu v jadre u zákazníkov ako EON, RWE a VATTENFALL. Týmto potvrdzujeme všetkým našim zákazníkom, že spoločnosť je pripravená na realizáciu náročných technologických zákaziek v jadrovom, ale aj ostatnom priemysle bez akýchkoľvek kompromisov v oblasti kvality!

 

We are proud to inform you that our company awarded certificate KTA 1401 for design / planning, manufacturing, sales and service of pressurized mechanical engineering systems / components and steel constructions in nuclear industry. This certificate is valid in almost all German speaking lands and Scandinavia, and also often acceptable in former Soviet Union lands. It is also as basic requirement to work in nuclear  plants of EON, RWE and VATTENFALL. This is to confirm to all of our customers, that our company is ready to implement severe technological projects in nuclear and other industries with NO compromise in quality!

 

Copy of Linkedin news.