Ako firma pracujúca pre sektor výroby elektrickej energie podporujeme myšlienku, že budúcnosť mobility patrí elektromobilom, preto sme sa rozhodli kúpiť náš prvý služobný elektromobil pre našich zamestnancov a to hneď od lídra tejto myšlienky spoločnosti Tesla. Veríme, že aj takýto maličký krok máličko pomôže dostať skôr výrobu elektrickej energie zo súčasnej krízy.

 As company working for power generation sector we support idea that the future of mobility belongs to electro-mobiles. Thereat we decided to buy our first company electro-mobile for our staff and preferred the leader of this idea company Tesla. We trust that also this little step will little help soon to recover from current crisis in power generation sector itself.

Copy of Linkedin news.