Nehanbime sa zodvihnúť a hodiť do koša pohodené odpadky na verejnom priestranstve. Dáme týmto gestom veľa hlavne mladej generácií, ktorá si osvojí tento návyk. Túto našu iniciatívu sme podporili dodaním kvalitných odpadových nádob pre mesto Levice.

Do not shame to pick up and put the waste on the public places to the trash bins. By doing this gesture we give a lot to young generation whose will master this good habit. We supported this idea by granting of quality trash bins for city Levice.

 smetneKose