Tradičný jarný zber komunálneho odpadu dňa 9.4.2016 na brehu rieky Hron v okolí obce Starý Tekov sme okrem tradičnej technickej podpory oživili motivačnými šiltovkami I LOVE TEKOV pre každého žiaka základnej školy, ktorý sa zúčastnil tejto aktivity.

Veríme, že tým trošku pomôžeme motivovať deti k lepšiemu vnímaniu osobnej zodpovednosti za svoju krajinu.

We refreshed the traditional municipality waste collection on the bank of the river Hron surroundings of country site Starý Tekov on 9th April 2016 besides traditional technical support by motivating caps I LOVE TEKOV for each basic school pupil who participated on this activity.

We believe this act could a bit motivate children for better perception of personal responsibility for their country.