Otvorením nového prefabrikačného a predmontážneho pracoviska v Neratoviciach, len 40 km od Prahy, sme reagovali na nevyhnutnosť posilniť 

naše zázemie v Českej republike s ohľadom na zákazkovú náplň.

Doplnili sme tak zázemie našej inžinierskej kancelárie v Prahe, ktorá tam pôsobí od roku 2012.

dielna

dodávka