Štúdie, úvodné a realizačné projekty, výpočty potrubných systémov a oceľových konštrukcií

Divízia ROEZ Inžiniering vďaka profesnému zloženiu tímu a partnerskej základni je schopná poskytnúť komplexné projektové a inžinierske služby od projektovej prípravy, cez všetky fázy projektových a inžinierskych služieb až po uvedenie diela do prevádzky.

Pre dodávateľov zariadení a potrubných systémov ponúkame vytvorenie preukaznej dokumentácie. V tejto oblasti ponúkame:

  • pevnostné a seizmické výpočty podľa STN EN 13 480, ASME B31.1, B31.3, NB, NC
  • výpočtové programy CAESAR II, Caepipe, RORH 2, Triflex, Autopipe, Pipestress
inzinierska cinnost 1projektova cinnost 2projektova cinnost 3projektova cinnost 4