Štúdie, úvodné a realizačné projekty, výpočty potrubných systémov a oceľových konštrukcií

Divízia ROEZ Inžiniering vďaka profesnému zloženiu tímu a partnerskej základni je schopná poskytnúť komplexné projektové a inžinierske služby od projektovej prípravy, cez všetky fázy projektových a inžinierskych služieb až po uvedenie diela do prevádzky. 

Komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie. V oblasti projekčnej činnosti ponúkame:

  • štúdie a investičné zámery
  • projekty pre územné konanie
  • projekty prikladané k žiadosti o stavebné povolenie
  • projekty pre realizáciu stavby
  • projekty skutočného vyhotovenia
projektova cinnost 1projektova cinnost 2projektova cinnost 3projektova cinnost 4