ŠTÚDIE, ÚVODNÉ A REALIZAČNÉ PROJEKTY
VÝPOČTY POTRUBNÝCH SYSTÉMOV A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

NÁVRH
TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

 

VÝROBA A MONTÁŽ
TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A ŠPECIÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ

RIADENIE
EPC PROJEKTOV

UNIKÁTNE RIEŠENIA
V STROJNEJ TECHNOLÓGII

tmp1


Sme si vedomí prínosu každého zamestnanca a snažíme sa mu dať priestor pre svoju sebarealizáciu. Spolupracujeme naprieč celou firemnou štruktúrou, odovzdávame si skúsenosti navzájom. Samozrejmosťou sú odborné kurzy v oblasti kvality, BOZP, účtovníctva, legislatívnych zmien v obore a intenzívne kurzy anglického jazyka plne hradené zamestnávateľom. Sme flexibilný a dynamický tím, ktorý zvláda zmenu a snaží sa byť vždy o krok vpred oproti ostatným na trhu. Sú s tým spojené zvýšené nároky na ľudí, avšak pozitívnou výhodou je neustrnutie v stereotype. Umožňujeme zamestnancom kariérny postup bez ohľadu na dĺžku praxe, dosiahnutého vzdelania, záleží len a len na schopnostiach a ochote vziať na seba zodpovednosť za vedenie projektu a riadenie ľudí.

Svoje poďakovanie zamestnancom vyjadrujeme okrem platov a odmien zverením služobných automobilov do osobného užívania, poskytnutím služobných telefónov, internetu a motivačným programom v rozsahu:

  • príspevky na stravovanie
  • príspevky pri narodení dieťaťa
  • príspevky pri významných životných udalostiach (narodenie dieťaťa, svadba, životné jubileum)
  • príspevky pri odchode do dôchodku
  • príspevky pre kultúrne podujatia
  • finančné pôžičky na preklenutie ťažšej súkromnej situácie
  • stretávame sa usporadúvame každoročne spoločenské akcie

VOĽNÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

manažér dokumentácie kvality so strojárskym vzdelaním (plány kvality, plány kontrol a skúšok, všeobecnej dokumentácie QA v spoločnosti)

konštruktér / technológ

projektový manažér

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru formulár