Spoločnosť bola založená v roku 2004 a za dobu svojej existencie sa stala vyprofilovaným komplexným dodávateľom prevádzkových súborov a investičných celkov s akcentom na strojnú technológiu v jadrovej, klasickej, vodnej energetike a petrochemickom priemysle.

Spoločnosť od svojho vzniku stabilne rastie. Vychádzajúc z posledných piatich rokov dosahuje priemerného ročného obratu cez desať miliónov euro a v súčasnosti dáva prácu viac ako 120 zamestnancom. ROEZ, s.r.o. je čisto slovenskou spoločnosťou, ktorá pôsobí predovšetkým v Slovenskej republike. V Českej republike je zastúpená spoločnosťou ROEZ ENERGO PRAHA, s.r.o. Spoločnosť rozvíja ďalšie zastúpenia prostredníctvom agentov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam našich špecialistov a flexibilnému prístupu sme schopní realizovať zákazkovú náplň v rámci strednej Európy.

Základné rozdelenie činnosti ROEZ je na projekčné a inžinierske služby, expertné inžinierske služby v oblasti výpočtových analýz namáhania a posúdenia pevnosti strojnotechnologických zariadení, zázemie výrobného závodu s vlastným výrobným programom a montážnymi kapacitami, ďalej distribučný program kusových dodávok so zameraním na špeciálne armatúry, komplexné riadenie investičných projektov a podporné služby.

Spoločnosť si odskúšala svoju inžiniersku a realizačnú základňu, takže môže riešiť náročné strojnotechnologické realizácie a komplexné EPC kontrakty na kľúč, ktoré v sebe zahrňujú nielen typický rozsah inžinierskych a realizačných činností, ale aj oblasť vývoja a kvalifikácie zariadení a diela ako celku a to všetko pod jednou strechou.

Sídlo spoločnosti je v Leviciach, kde sa nachádza hlavné administratívne zázemie a výrobný závod. V Bratislave sídli projekčná a inžinierska divízia a divízia expertných služieb. V Českej republike sú zákazky realizované prostredníctvom ROEZ ENERGO PRAHA, s.r.o. so sídlom v Prahe.