• 2004: Založenie spoločnosti, kusové dodávky pre energetiku
  • 2005: Získanie prvého kontraktu v Jadrových elektrárňach v SR v oblasti údržby strojnotechnologických zariadení
  • 2006: Začiatok pôsobenia v klasickej energetike v oblasti návrhu a dodávky bypasových systémov, systémov pre reguláciu tlaku a teploty energetickej pary a mechanickej filtrácie
  • 2007: Realizácia prvých vlastných malých projektov na kľúč pre zákazníkov Slovnaft, Slovenské elektrárne. Vypracovanie prvého realizačného strojnotechnologického projektu strojovne elektrárne, rozvoj komplexného outsourcingu údržby
  • 2008: Podpísanie dlhodobých zmlúv na údržbu a opravy strojnotechnologických zariadení, zahájenie vlastnej výroby v areáli SES Tlmače
  • 2009: Významné zákazky na kľúč v Jadrových elektrárňach v SR
  • 2010: Významný komplexný projekt vo vodnej energetike
  • 2011: Významný komplexný projekt v oblasti bezpečnosti JE
  • 2012: Akvizícia organizácie Cheneko, a.s. Bratislava
  • 2013: Kolaudácia a rozbeh nového výrobného závodu v Leviciach
  • 2014: Návrat na český trh, otvorenie obchodného zastúpenia v Nemecku

 

NAŠA MISIA:

UNIKÁTNE RIEŠENIA
V STROJNEJ TECHNOLÓGII

nasa misia