roez kontakty 1r

 
Sídlo spoločnosti, Tyršova 2354/2, Levice
Administratíva
adm@roez.sk
T 036/630 7950, klapka 504, 503
Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
 
Obchod
obc@roez.sk
T 036/630 7950, klapka 513, 508
Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
 
Podporné služby
fsm@roez.sk
T 036/630 7950, klapka 510
Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
 
Sídlo spoločnosti, Tyršova 2354/2, Levice
 

roez kontakty 2r

 
Výrobný závod, Sokolovská 70, Levice
Výroba a montáže 01
vyr@roez.sk
T 036/630 7951, klapka 520, 522
Sokolovská 70, 934 01 Levice
 
Projektové riadenie 02
ppr@roez.sk
T 036/630 7950, klapka 519, 509
Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
 
Kusové dodávky 03
kdo@roez.sk 
T 036/630 7950, klapka 506
Tyršova 2354/2, 934 01 Levice

roez kontakty 3r

 
Inžinierke kancelárie, Leškova 3/A, Bratislava
Pevnostné analýzy 04
rsa@roez.sk
T 036/630 7952, klapka 311, 312
Leškova 3/A, 811 04 Bratislava
 
Inžiniering 05
ing@roez.sk
T 036/630 7952, klapka 301, 304
Leškova 3/A, 811 04 Bratislava