Kľúč
POPIS
ZAČIATOK
KONIEC
konečný užívateľ
Kľúč
POPIS
ZAČIATOK
3000
KONIEC
konečný užívateľ

Sme si vedomí prínosu každého zamestnanca a snažíme sa mu dať priestor pre svoju sebarealizáciu. Spolupracujeme naprieč celou firemnou štruktúrou, odovzdávame si skúsenosti navzájom. Samozrejmosťou sú odborné kurzy a školenia plne hradené zamestnávateľom. Sme flexibilný a dynamický tím, ktorý zvláda zmenu a snaží sa byť vždy o krok vpred oproti ostatným na trhu. Sú s tým spojené zvýšené nároky na ľudí, avšak pozitívnou výhodou je neustrnutie v stereotype. Umožňujeme zamestnancom kariérny postup bez ohľadu na dĺžku praxe, dosiahnutého vzdelania, záleží len a len na schopnostiach a ochote vziať na seba zodpovednosť za vedenie projektu a riadenie ľudí.
Svoje poďakovanie zamestnancom vyjadrujeme okrem platov a odmien zverením služobných automobilov do osobného užívania, poskytnutím služobných telefónov a motivačným programom ako:

 • príspevky na stravovanie
 • príspevky pri narodení dieťaťa
 • príspevky pri významných životných udalostiach
 • príspevky pri odchode do dôchodku
 • príspevky pre kultúrne podujatia
 • finančné pôžičky na preklenutie ťažšej súkromnej situácie
 • stretávame sa usporadúvame každoročne spoločenské akcie

 

Prejdite na všetky naše pracovné ponuky na portáli profesia.sk.

 • 2004: Založenie spoločnosti, kusové dodávky pre energetiku
 • 2005: Získanie prvého kontraktu v Jadrových elektrárňach v SR v oblasti údržby strojnotechnologických zariadení
 • 2006: Začiatok pôsobenia v klasickej energetike v oblasti návrhu a dodávky bypasových systémov, systémov pre reguláciu tlaku a teploty energetickej pary a mechanickej filtrácie
 • 2007: Realizácia prvých vlastných malých projektov na kľúč pre zákazníkov Slovnaft, Slovenské elektrárne. Vypracovanie prvého realizačného strojnotechnologického projektu strojovne elektrárne, rozvoj komplexného outsourcingu údržby
 • 2008: Podpísanie dlhodobých zmlúv na údržbu a opravy strojnotechnologických zariadení, zahájenie vlastnej výroby v areáli SES Tlmače
 • 2009: Významné zákazky na kľúč v Jadrových elektrárňach v SR
 • 2010: Významný komplexný projekt vo vodnej energetike
 • 2011: Významný komplexný projekt v oblasti bezpečnosti JE
 • 2012: Akvizícia organizácie Cheneko, a.s. Bratislava
 • 2013: Kolaudácia a rozbeh nového výrobného závodu v Leviciach
 • 2014: Návrat na český trh, otvorenie obchodného zastúpenia v Nemecku

 

NAŠA MISIA:

UNIKÁTNE RIEŠENIA
V STROJNEJ TECHNOLÓGII

nasa misia

Názov oprávnenia/certifikátu Rozsah Dátum platnosti certifikátu
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke. Technické zariadenia tlakové skupina A a technické zariadenia tlakové skupiny B Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba; montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. Technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov. Triedy objektov A a B.  
Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových. N/A  Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových. Oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny A. Tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky a potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami s DN nad 25 Neobmedzená
Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových. Technické zariadenia tlakové skupina A. Tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky a potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami s DN nad 25 Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení plynových. Oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky a rekonštrukcia. Médium: zemný plyn, propán bután, acetylén, kyslík, vodík, dusík, oxid uhličitý Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových Oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž d funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny A. Tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky a potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami s DN nad 25 Neobmedzená
SHE-Management System Certificate SCCP Návrh a vývoj, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky, údržba, modernizácia a oprava zariadení v petrochémií 10.04.2024
ISO 9001:2015 Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácii, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb 11.10.2026
ISO 45001:2018 Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácii, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb 11.10.2026
ISO 14001:2015 Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácii, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb 11.10.2026


Zároveň je naša spoločnosť v pravidelných intervaloch preverovaná našimi hlavnými zákazníkmi. Výstupom sú správy z auditov a často špecifické zákaznícke oprávnenia.

Detailné informácie si môžete stiahnuť na uvedenom odkaze:

Certifikáty ROEZ