Chceme sa podeliť o náš úspech, skutočné bohatstvo je v premene materiálnych hodnôt na hodnoty trvalé

„Chceme sa podeliť o náš úspech, skutočné bohatstvo je v premene materiálnych hodnôt na hodnoty trvalé.“

Naša podpora je hlavne regionálneho charakteru, avšak nevyhýbame sa ani podpore podujatí na celoslovenskej úrovni. Naše príspevky smerujeme do skrášľovania okolia a poriadku, kultúry, zdravotníctva a individuálnej pomoci.

  • Zlepšovanie čistoty verejných priestranstiev
  • Sponzoring slávností a festivalov 
  • Sponzoring záchrany kultúrneho dedičstva
  • Individuálna pomoc mladých talentov

 

do skrášľovania okolia a poriadku, kultúry, zdravotníctva a individuálnej pomoci.