ŠTÚDIE, ÚVODNÉ A REALIZAČNÉ PROJEKTY
VÝPOČTY POTRUBNÝCH SYSTÉMOV A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

NÁVRH
TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

 

VÝROBA A MONTÁŽ
TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A ŠPECIÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ

RIADENIE
EPC PROJEKTOV

UNIKÁTNE RIEŠENIA
V STROJNEJ TECHNOLÓGII

 

Divízia ROEZ Stress Analyses ponúka výpočtové analýzy namáhania a posúdenia pevnosti strojnotechnologických zariadení. Pôsobia v nej odborníci s dlhodobými skúsenosťami v oblasti pevnostných výpočtov tlakových zariadení/oceľových konštrukcií a výpočtov metódou konečných prvkov. Divízia bola založená v roku 2011.