Vo vydavateľstve Ekolio Music Edition v týchto dňoch vychádza nová didaktická kniha Hudba hrou. Mali sme tú česť sa spojiť, prispieť a stať sa jedným zo sponzorov tohto projektu.

Kniha je určená pre individuálnu alebo celotriednu výučbu detí vo veku od 5 rokov. Obsahuje 14 inštruktívnych skladieb pre začiatočníkov, využíva farebný notový systém, ktorý spája

každú notu s konkrétnou pozíciou na hudobnom nástroji a zobrazuje aj flautový a klavírny prstoklad. Navyše, každú skladbu môže interpretovať aj iný melodický nástroj alebo hlas.

Kniha je doplnená ďalším digitálnym materiálom - klavírne sprievody, adaptácia/transkripcia diel v Braillovom písme pre zrakovo postihnutých žiakov, didaktické zápisy rytmických

sprievodov a zvukové nahrávky s rôznym tempom. Tento doplňujúci materiál je k dispozícii na stiahnutie zadarmo ku každej zakúpenej knihe. Táto flexibilná učebná pomôcka je určená

nielen učiteľom základných umeleckých škôl, základných škôl či materských škôl na prezenčnú aj online výučbu, ale aj rodičom učiacim svoje deti systémom homeschooling či komukoľvek

so záujmom zasvätiť deti do tajov hudby a hry na hudobnom nástroji. V neposlednom rade je určená deťom na ich prvé hudobné dobrodružstvá a spriatelenie sa s hudobným nástrojom.

Dôkladne premysleným systémom s využitím viacerých jednoduchých metodológií tak Hudba hrou poskytuje unikátnu a nepostrádateľnú učebnú pomôcku.

 

Predhovor nášho pána riaditeľa uvedený v knihe:

 

"Milé deti, rodičia a pedagógovia,

príspevkom na výtlačok tejto knihy vzdávam hold výnimočnej tvorbe a prínosu geniálneho skladateľa, učiteľa a priateľa Nuna, ktorý neúnavne s veľkým nasadením venuje svoj pracovný a osobný

čas hudobnej výchove detí s použitím jedinečných metód výučby.

Na radosti mojich detí, nás rodičov a starých rodičov z hudby vidím, že existuje ďalšia trinásta komnata prístupu k hudobnému vzdelávaniu detí, ktorou sa vytvára trvalá radosť z hudby a pasia

z hry na hudobný nástroj.

Nuno,

je mi veľkým trvalým potešením, že si sa Božími cestami dostal až na Slovensko do regiónu Levice, kde pozdvihuješ hudobné vzdelanie a vychovávaš hudobné talenty.

Prajem Ti pevné zdravie, radosť z výsledkov a ďalšiu neutíchajúcu chuť do práce!

 

S úctou

Michal Lecký

Riaditeľ ROEZ, s.r.o. "

thumbnail Image 03

thumbnail Image

thumbnail Image 05

 

thumbnail Image 02

thumbnail Image 04