Úspešne sme ukončili výrobu kotlového telesa na základe objednávky od firmy UNIS Power, s.r.o. .

Kotlové teleso čaká na finálny náter, následne bude namontovaná vostavba a toto teleso bude doručené konečnému

užívateľovi, a tým je spoločnosť BorsodChem Zrt. v Maďarsku.

 

Kotlové teleso je valcového tvaru s polguľatými dnami, ktoré sú  opatrené prielezmi s prielezovými uzávermi. Súčasťou

kotlového telesa je vnútorná vostavba, v našom prípade ide o cyklónové separátory, ktorá zabezpečuje separáciu čiastočiek

vody z prúdu sýtej pary, resp. požadovanú čistotu pary. Na plášti kotlového telesa sú navarené potrebné počty nástavcov

pre pripojenie potrubí napájacej vody, sýtej pary, zavodňovacích rúrok, prevádzacích rúrok, odluhu a dávkovania chemikálií.

Súčasťou kotlového telesa je zmiešavacia komora a hrdlá pre merania hladiny a tlaku. Kotlové teleso je uložené na dvoch

podperách a je súčasťou strednotlakého, resp. vysokotlakého výparníkového okruhu kotla.

Základné údaje kotlového telesa

Výrobná norma :                                           EN 12952

Pracovný tlak:                                                3,67 MPa

Pracovná teplota:                                         252°C

Priemer :                                                         2.000 mm

Dĺžka valcovej časti :                                    6.800 mm

Hrúbka steny :                                               36 mm

Akosť materiálu :                                          P355GH / 16Mo3

Objem:                                                            8712 l

Hmotnosť:                                                      24,5 t

IMG 2208