V 7. kalendárnom týždni tohto roku sa divízií FSM podarilo po kvalitnej príprave vyhrať verejnú súťaž s názvom: Služby pre kabelážne činnosti, blok 4 – t.j. výkon prác revíznych technikov na dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce.

 

V súťaži sme zhodnotili naše skúsenosti na predmetnej akcií, ktorú vykonávame nepretržite už 4. rok. Hlavnou činnosťou prác revíznych technikov na tejto zákazke je zameraný najmä na vydávanie:

1) Revíznych správ - OPOS (Odborná prehliadka a odborná skúška) na funkčné skúšky pre vývody pod 1000 V v súlade s STN 33 2000-6 a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z.;

2) Revíznych správ - OPOS na funkčné skúšky pre vývody nad 1000 V v súlade s STN 33 2000-6 a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z.;

3) Východiskových  revíznych správ – OPOS.

 

V zmysle tejto novo vysúťaženej akcie (objem oba Loty cca. 2 007 000,- Eur) ju budeme s 15 -timi revíznymi technikmi realizovať až do dátumu 31.12.2023. Zmluva obsahuje niekoľko ďalších opcií (až zvýšenie pracovníkov, celkový počet cca 30) a ďalšie predĺženie jej lehoty. Máme pevné odhodlanie pokračovať v kvalitnom realizovaní prác tak, ako sme to už pred časom na tejto zákazke nastavili.

 

Ďakujeme za držanie palcov a podporu. 

1 Nm4 WwWrQT2eveqwpr6d9g