Zúčastnili sme sa na medzinárodnej konferencie JÁDRO – NOVÉ JÁDROVÉ ZDROJE zameranej na avizovanú dostavbu nového jadrového bloku v Dukovanoch ako aj nevyhnutnú zmenu orientácie českej energetiky z ohľadom na schválený Európsky Green Deal. Nosnými témami pre dosiahnutie plánovanej dostavby Dukován, so zreteľom na dostavbu Temelína, naďalej ostáva politická vôľa, udržanie vedomostnej základne a vzdelanostnej úrovne nastupujúcich generácií a čo najväčšie zapojenie lokálnych dodávateľov.

1632749584427