Minulý týždeň dorazila hrubostenná nádoba prvého nového čpavkového reaktora ROEZ-RAR II do Unipetrol RPA, Litvínov, čím bol splnený dôležitý míľnik projektu modernizácie čpavkovej jednotky. Dobrá koordinácia medzi tímami investora Unipetrol RPA (Orlen), generálneho dodávateľa a dizajnéra ROEZ a výrobcu nádoby reaktora Škoda JS od vývojovej, návrhovej až po výrobnú fázu si zaslúži uznanie. Prajem všetkým tímom veľa pracovných úspechov do ďalších fáz projektu a nové business nápady v oblasti výroby čpavku – tak žiadaného pre rozvoj zelenej a vodíkovej ekonomiky (transport vodíka vo forme čpavku)! (Pár zaujímavých technický informácii - celková prevádzková hmotnosť nádoby po osadení vostavby a vložení katalizátora je 250 ton, maximálny skúšobný tlak 450 bar (prevádzkový 318 bar / 200°C), rozmery - dĺžka 20 metrov, hrúbka steny plášťa 124,0 mm,  vnútorný priemer 1750 mm)AMR 1

AMR 2

AMR 3

AMR 4