Už tradične sme boli sponzorom konferencie All for power, ktorej pravidelným nosným obsahom je budúcnosť jadrovej a klasickej energetiky v Českej republike a širšom regióne strednej Európy. Ako tradičného dodávateľa strojnotechnologických riešení pre jadrovú energetiku nás teší, že práve jadro sa znovu stáva staro-novou nádejou rozvoja zelenej energie ako stabilný a spoľahlivý zdroj. Ďakujeme organizátorom za kvalitný program a dobrú atmosféru!

 AFP_21.jpg