V rámci plánu rozvoja našej spoločnosti, sme v priemyselnom parku (HPP Levice), prevzali do vlastných rúk ďalšiu výrobnú halu a tým zvýšili veľkosť skladových a výrobných priestorov o viac ako 2,5 násobok našich pôvodných možností a získali park o rozlohe takmer 29 626 metrov štvorcových. Spolupracovať na rozvoji nového areálu budú kolegovia z divízií Výroba a montáže, R&D, Riadenie projektov a Facility manažmentu.24