Hľadáme 3 nových kolegov pre divíziu R&D. Všetko sú to junior pozície, ale plánujeme postupne hľadať aj skúsenejších kolegov. Pozrite si ich, prípadne odporučte známym.

Junior business development:

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356488

Junior FEM výpočtár

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356487

Junior CFD výpočtár

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356475

 

Vážená pani, Vážený pán,

 

Na základe informácii na Vašej emailovej stránke Vás pozývam do: Výzva na predloženie ponuky, kovová 3D tlač

 

Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe. Projekt je spolufinancovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Chcem Vás upozorniť, že ponuku nemôže podať spoločnosť, ktorá má zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Ponúkajúci musí mať oprávnenie na predmet zákazky. Obe skutočnosti budú preverované pri vyhodnotení ponúk a sú dôvodom na vylúčenie z procesu.