Hľadáme nových kolegov pre divíziu R&D. Obe pozície sú pre Levice.

Skúsenejší kolega pre pozíciu Procesný inžinier (chemické / energetické stroje):

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4356459

A jeden šikovný vývojár / konštruktér rotačných strojov:

https://www.profesia.sk/praca/roez/O4355607

 

 

 

Vážená pani, Vážený pán,

 

Na základe informácii na Vašej emailovej stránke Vás pozývam do: Výzva na predloženie ponuky, kovová 3D tlač

 

Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe. Projekt je spolufinancovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Chcem Vás upozorniť, že ponuku nemôže podať spoločnosť, ktorá má zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Ponúkajúci musí mať oprávnenie na predmet zákazky. Obe skutočnosti budú preverované pri vyhodnotení ponúk a sú dôvodom na vylúčenie z procesu.