24.6.2022 sa u nás v sídle spoločnosti konalo podujatie zamerané na predstavenie projektu s názvom MICRO PIRAŇA. Tento projekt je financovaný v rámci programu: Rozvoj obchodu, inovácií a MPS z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Účelom tohto projektu je vyvinúť zariadenie premieňajúce tepelnú energiu nízkopotenciálneho tepla na elektrickú energiu. Za týmto projektom z našej spoločnosti stoja naši kolegovia z divízie ROEZ R&D (výskum a vývoj). V menej celej spoločnosti im gratulujeme k projektu a prajeme veľa úspechov.