Pre nášho kľúčového zákazníka zo skupiny ORLEN UNIPETROL - Spolana, Neratovice sme zrealizovali EPC projekt automatickej baliacej linky granulovaného kaprolaktamu pozostávajúcu z plniacej časti (technologický zásobník, presná dávkovacia váha, baliaci stroj s dopravníkom) a baliacej časti (automatický paletizačný robot a a011022033utomatická ovinovačka fólií so systémom dopravníkov). Vzhľadom na špecifikosť vlastností kaprolaktamu išlo o relatívne náročnú úlohu s ktorou sa nám podarilo úspešne vysporiadať a dodať zákazníkovi špičkové zariadenie podľa zadania.