Vo výrobných priestoroch našej spoločnosti prebiehalo kompletné ukončenie projektu: Výroba zostavy reaktora R201 pre rafinérsku a petrochemickú skupinu ORLEN UNIPETROL Litvínov v Českej republike. Súčasťou ukončenia výroby bol transport nadrozmerného plášťa vostavby z výrobnej haly do externých priestorov a jeho umiestnenie (vloženie) pomocou žeriavov do špeciálneho prípravku kde prebieha následná postupná kompletizácia celej zostavy - vykonávanie tesnostných, kontrolných skúšok a testovanie kompletnej funkčnosti výrobku. reak