Vďaka nášmu obchodnému tímu a stabilnej dôvere zákazníka v našu spoločnosť sme opäť získali ďaľší kľúčový EPC projekt, ktorým zvýšime bezpečnosť českých jadrových blokov v lokalite DUKOVANY (JE EDU, skupina ČEZ).

Účelom diela je zabezpečenie dlhodobého odvodu tepla z boxu parogenerátorov pri ťažkej havárií s cieľom zabrániť rastu tlaku v hermetickej zóne. Realizácia diela spočíva v návrhu, kvalifikácií, vlastnej výrobe, dodávke a uvedení do prevádzky systému mobilných dieselových čerpadiel vlastnej konštrukcie, špeciálnych trubkových výmenníkov vlastnej konštrukcie, špecializovaných čerpadiel vyvinutých špecificky pre tento projekt spoločnosťou Sigma Group, spolu s kompletnou strojnotechnologickou inštaláciou potrubných rozvodov naprieč celou elektrárňou až do primárneho okruhu. 

Projekt nám umožní využiť naše skúsenosti z oblasti vývoja a výroby dieselagregátov a špecializovaných výmenníkov dodaných v minulosti pre jadrový priemysel a zároveň naviažeme na aktuálne realizovaný obdobný projekt Dodatočné opatrenia pre zvládanie ťažkých havárií na JE Temelín. Realizácie takto významných a komplexných projektov nás posúva medzi najvýznamnejších dodávateľov investičných celkov pre skupinu ČEZ a obecne v energetike v Českej republike. 

Celému realizačnému tímu ROEZ a investorskému tímu ČEZ prajeme veľa zdaru pri realizácií tohto náročného projektu! 

7442 17442 27442 37442 4