Prvý novembrový víkend sa v meste Levice niesol 14.ročníkom behu Levickej desiatky. Tohto behu sa zúčastnili aj naše kolegyne a detičky našich zamestnancov., ktoré si prevzali cenu za najlepšie umiestnenie. Štartovalo sa v troch kategóriách podľa veku : 1. kategória - Štart detí 0-6 rokov, 2. kategória - Štart detí 7 - 12 rokov, 3.hlavná kategória  - dospelí a dorastenci. Každý zúčastnený z hlavnej kategórie musel zabehnúť 10 kilometrový okruh uličkami centra mesta. Myšlienkou tohto podujatia bolo vytvárať záujem o rekreačný beh ako nenáročnú a zdraviu prospešnú aktivitu. Všetkým zúčastneným a oceneným gratulujeme !!                                                                                                                                  

 

LEVICKá DESIATKA1

LEVICKá DESIATKA3

LEVICKá DESIATKA2

levická desiatka