Podieľame sa na zvyšovaní bezpečnosti Českých jadrových elektrární.

V najnovšom čísle renovovaného časopisu ALL FOR POWER vyšiel o našej spoločnosti článok. Časopis je určený predovšetkým pre strojársku odbornú verejnosť, pričom jeho nosnými témami sú články z oblasti jadrovej a uhoľnej energetiky a plynárenstva.

článok all for power ROEZ