Firma ROEZ s.r.o. a Slovenský Červený kríž (SČK) spolupracovali na veľkom dobročinnom projekte, ktorý od decembra 2014 naštartovala Európska komisia.

Pre SČK sme poskytli bezplatný prenájom skladových priestorov, na distribúciu potravinových a hygienických balíčkov v rámci OP FEAD. Skladované potravinárske produkty a hygienické balíčky sú následne rozdávané občanom, ktorí žijú v sociálno-ekonomickej núdzi. Našim systémom riadenia skladu, sme umožnili zvýšiť efektivitu práce v sklade pri príjme a vyskladňovaní potravinových a hygienických balíkov.

Pridali sme sa tak k vybraným podnikom, ktoré v spolupráci so SČK pomáhajú v boji proti hladu a núdzi. Je to jasný dôkaz toho, aký veľký vplyv môže mať malé gesto na celú spoločnosť.

 

SCK 2SCK 4SCK 3SCK 7