Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z. pobočka v Nitre Vás pozýva  na Najmilší koncert roka, ktorý sa uskutoční 2.4.2017 v Starom divadle Karola Spišáka.