Dňa 07.06.2018 sa výpočtárske oddelenie RSA zúčastnilo konferencie na tému: súčiniteľ prestupu tepla medzi cca 350°C lávovým kameňom a steakom. Konferencia priniesla množstvo zaujímavých odpovedí, ktoré určite využijeme pri riešení úloh pre priemysel a energetiku.

Samozrejme nezostalo len pri téorii, na obrázku nižšie je zobrazený experiment.

konferencia2

 

A zamyslení účastníci.

konferencia1