Modernizácia strojového parku.

Dlhodobým zámerom spoločnosti ROEZ s.r.o. je vybudovanie modernej, konkurencieschopnej firmy a to investovaním do najmodernejších technológií a do rozvoja zamestnancov ako najdôležitejších zdrojov spoločnosti. Cieľom firmy je upevnenie postavenia na domácom trhu, ako aj na zahraničných trhoch. Na dosiahnutie týchto cieľov firma rozširuje svoj strojový park o novú horizontálnu vyvrtávačku   WFT 13 CNC od výrobcu Fermat Group a.s. V máji 2018 bola podpísaná Kúpna zmluva a v súčasnej dobe prebieha budovanie špeciálnych základov pod stroj. Montáž stroja je naplánovaná na 11-12/2018, uvedenie do prevádzky na 01/2019.

 horizontka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre:

Typ stroja

WFT 13 CNC

Lineárne riadené osy

Osa X – priečny pojazd stola

5000 mm 

Osa Y – vertikálny pojazd vretenníka

2500 mm

Osa Z – pozdĺžnypojazd stojanu

2000 mm

Vretenník 

Priemer pracovného vretena

130 mm

Osa W – pozdĺžny výsuv vretena

730 mm

Kuželová dutina

SK50 / ISO 7388-AD (DIN 69871/2)

Hlavný motor (S1 – S6/40%)

SIEMENS 41  / 61,5 kW

Krútiaci moment (S1 – S6/40%)

2 099 / 3 149 Nm

Teplotná stabilizácia

Chladiaci agregát pre teplotnú stabilizáciu vretenových  ložísk

Riadiaci systém CNC

Heidenhain TNC 640 - možnosť súvislého obrábania v 5 osách súčasne

Odmeriavanie polohy v lineárných osiach X, Y, Z 

Priame - Heidenhain, optické, absolutné pre osy X, Y, Z

Ovládací panel

Zvislý panel s integrovanou klávesnicou a 15“ LCD

Otočný stôl CNC (veľkosť, prevedenie, nosnosť)

T20 -  upínacia doska 1 800 x 2 600 mm na krížovom ložisku, rotácia v ose B -  dvoma pastorkami a servomotormi (Master – Slave); maximálne zaťaženie 20 ton (diagram zaťaženia je prílohou);

Priame odmeriavanie polohy rotácie v ose B

Súvislé riadenie otočného stolu v ose B (možnosť konturového obrábania v ose B)

Štandardné príslušenstvo, agregáty

Elektrorozvádzač 

Hydraulický agregát

Pracovné osvetlenie - svetlá na vreteníku a vrchné osvetlenie z horného krytu stojanu

Kotevný materiál a ustavovacie podložky (bez chemického betónu MAPEFILL)

Automatický systém mazania klzných plôch olejom (stratové)

Zvláštne príslušenstvo

Chladenie nástrojov

Chladenie vonkajším oplachom (nízkotlakové) – tlak 6Bar na čerpadle

Chladenie osové stredom nástroje (vysokotlakové)

+ vysoko tlakový agregát – tlak 20Bar

Separátor oleje

Separátor pre separáciu oleja z reznej kvapaliny

Bezpečnostná ochrana obsluhy stroja

Zástena (statická) s vnútorným osvetlením 

Prenosný ovládací panel (ručné koliesko)

Prenosný ovládací panel Heidenhain HR550 FS s bezdrôtovým prenosom dát

Klimatizácia elektrorozvádzača

Áno

Programovateľná automatická výmena nástrojov

Programovateľná automatická výmena nástrojov zo zásobníkom  zo 40 pozíciami s možností výmeny nástroja pri inštalovaní spevňovacej príruby dĺžky 250mm, automatická výmena nástrojov v horizontálnej polohe

Dopravník triesok

Vynášač triesok článkového typu priamy s integrovaným čerpadlom pre cirkuláciu chladiacej kvapaliny (vrátane hladinomeru a hrubej filtrácie nečistôt) pre X = 5000mm

Spevňovacia príruba vretena

Dĺžka 250 mm – 1ks

Meracia sonda

Sonda Heidenhain TS 460 s rádiovým prenosom dát pre meranie obrobkov

Servisné vybavenie

Vzdialená diagnostika – príprava v elektroskrini (pripojenie k internetu)

Farebné prevedenie stroje

oranžová  RAL 2008,  sivá RAL - 7000