By TEAMBUILDING event held on 26.9.2018 in the neighborhood of NPP Mochovce we said thanks to all involved on EDGS No.1, MO34 in successful achievement of important milestones on project for their effort, cooperation and understanding difficulties of the project. With synergy already created let’s continue towards successful completion to satisfaction of the parties involved.

Motto:  Let’s create Synergy!

 

Team building EDGS2

TEAMBUILDING-ovým stretnutím, ktoré sa konalo dňa 26.9.2018 v blízkosti Jadrovej elektrárne Mochovce sme poďakovali pracovnému kolektívu EDGS No.1, MO34, ktorí sa podieľali na úspešnom dosiahnutí dôležitých míľnikov na projekte, za ich úsilie, spoluprácu a pochopenie problémov projektu. Pokračujme v synergii už vytvorenej, v snahe úspešne dokončiť dielo k spokojnosti zainteresovaných strán.

Motto:  Let’s create Synergy!

 Visit us at www.roez.sk, on Linkedin , or on Youtube. This news is copy of original post.