Počas riadnej odstávky 4. výrobného bloku jadrovej elektrárne Dukovany, CZ sme úspešne zrealizovali prvú rekonštrukciu bezpečnostného systému RČA v podmienkach in-situ.

 

IMG 6196

Rekonštrukciou sa zabezpečilo zvýšenie bezpečnostných parametrov a predĺženie životnosti systému do konca plánovanej životnosti elektrárne pri veľmi dobrej hospodárnosti projektu.

Samotnej rekonštrukcii predchádzala náročná výskumno-vývojová fáza realizovaná vlastným výskumno-vývojovým tímom našej spoločnosti a naším výrobným závodom zameraná na vývoj kompletne nového bezpečnostného ovládania , re-dizajn kritických tlakových častí a kvalifikáciu celej zostavy.

Ďakujeme nášmu realizačnému tímu za excelentný výkon a tímu investora za skvelú súčinnosť počas celej realizácie.