Odovzdaním 5-osého horizontálneho CNC centra WFT 13 CNC do užívania našej výrobe,

sme spoločne so zástupcami mesta Levice zavŕšili spoločné sledované obdobie projektu "Revitalizácie hnedej priemyselnej zóny".

Centrum je určené pre obrábanie ťažkých a zložitých dielov, ktoré sú súčasťou tlakových zariadení a konštrukcií pre petrochemický priemysel a energetiku.

Ďakujeme všetkým zainteresovaným za dobrú spoluprácu.

 CNC foto