Z excelentného tímu našich QA špecialistov, s ktorými sme úspešne zvládli náročné EPC projekty, sme vytvorili samostatnú divíziu ROEZ QA.  

ROEZ QA je integrátor všetkých činností, súvisiacich so zabezpečením kvality a bezpečnosti projektov, výrobkov a služieb

pre ťažký priemysel pokrývajúce plne prípravnú, realizačnú a rovnako záverečnú fázu projektu. Náš tím v súčasnosti tvorí viac ako 30 odborníkov.

 

Naše QA služby v skratke:

- Projektová a produktová kvalita (QA, QC, ATD)

- Kvalita vo zváraní (IWE, EWE)

- Materiálová kvalita (QC, PMI, ATD)

- Bezpečnosť a zdravie pri práci (HSE, FS)

images/roez_brozura_QA_low_res.pdf

IMG 0944