S mottom "Synergia hudby a priemyslu" sme sa stali hrdým hlavným sponzorom mladého excelentného orchestra vážnej hudby DA CAPO ENSEMBLE

so sídlom pri hudobnej škole v Leviciach.

Zaujímavosťou je, že väčšina členov sú deti do 15 rokov, avšak ich umelecký výkon je porovnateľný s profesionálnymi telesami.

 

Teší nás byť pri ich úspechoch a profesijnom raste.

 

ROEZ ROLL UP SINERGY