Dobrý deň vážená pani Lecká,

dovoľte mi v mene Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev  ako dar, o.z. pobočka Nitra Vám srdečne poďakovať

za všetku pomoc a spoluprácu pri napĺňaní myšlienky "...aby každé dieťa malo rodinu", ktorú ste nám doteraz prejavili.

Aj vďaka Vám a Vašej pomoci sme mohli pomôcť mnohým deťom a rodinám, ktoré to potrebovali. Nesmierne si Vašu pomoc vážime.

 

Tešíme sa na Vás na oceňovaní a na ďalšiu spoluprácu s Vami.

 

S pozdravom
 
Mgr. Mária Konceková
regionálny fundraisor pre Nitriansky kraj

 

IMG 2416

5D9M.usmev ako dar jpg