Z iniciatívy nášho kolegu Ing. Dáriusa Siheľského sme podporili ďalšie mladé talenty - regionálne výbery vo vekovej kategórií starší žiaci, ktoré boli zložené z najtalentovanejších jednotlivcov zo všetkých regiónov Slovenska.
 

V termíne od 6. do 9. júna organizoval Slovenský zväz florbalu v Michalovciach záverečný turnaj regionálnych výberov vekovej kategórie starší žiaci - FINAL FOUR. Pred samotným turnajom mali jednotliví nominovaní hráči možnosť preukázať úroveň svojho športového výkonu na tréningových jednotkách venovaných koordinácii, rýchlosti, sile, vytrvalosti, ako aj samotnému florbalu.

Turnaj štyroch výberov bol odohraný systémom každý s každým, z ktorého vzišiel celkový víťaz. Celkovo bolo pozvaných na podujatie 80 hráčov z celého Slovenska. Na konci turnaja boli všetkým družstvám odovzdané pamätné tričká, ktoré nám nezištne zabezpečili firmy Floorbal Fans a ROEZ, s.r.o.

Z celkového prvenstva sa tešili hráči východoslovenského regiónu, ktorí v troch zápoleniach nenašli premožiteľa. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo západoslovenského regiónu. Tretia priečka patrí stredoslovenskému a posledná štvrtá bratislavskému regiónu.

 

Konečné umiestnenie:

1/ Východoslovenský región

2/ Západoslovenský región

3/ Stredoslovenský región

4 /Bratislavský región

Výsledky:

Stredoslovenský región - Západoslovenský región 4:5 pp

Bratislavský región - Východoslovenský región 4:9

Západoslovenský región - Východoslovenský región 4:8

Stredoslovenský región - Bratislavský región 6:2

Bratislavský región - Západoslovenský región 1:4

Stredoslovenský región - Východoslovenský región 5:8

 

8

1

26